Jeg vil indlede med følgende påstand:

Alle virksomheder – store som små – er helt grundlæggende meget ens med hensyn til, hvilke typer af kompetencer, der er nødvendige for, at virksomheden opnår succes.

Det er dog en påstand, som jeg kan redegøre for. Alle virksomheder har jo til formål at kunne levere en vare eller serviceydelse til kunderne for at dække disses behov. Da penge er en knaphedsfaktor, gælder det ydermere, at produkterne eller seviceydelserne skal kunne sælges for mere, end det koster at producere dem.

Ud fra dette formål kan man opliste de væsentligste kompetencer en virksomhed skal være i besiddelse af, idet man skal kunne:

 1.  Vurdere kundernes behov
 2.  Vurderer konkurrenterne
 3.  Producere et produkt eller en serviceydelse
 4.  Skabe et image
 5.  Markedsføre
 6.  Sælge
 7.  Optimere arbejdsprocesserne
 8.  Foretage indkøb af varer og serviceydelser
 9.  Ledelse
 10.  Ansætte, kompetenceudvikle og evt. afvikle personale
 11.  Etablere IT systemer til underbyggelse af processerne
 12.  Etablere kontor-, produktions- og lagerfaciliteter
 13.  Styre økonomien.

Kun hvis alle disse kompetencer er tilstede, vil virksomheden have en chance for at kunne udvikle sig.

I de store veletablerede virksomheder er der kapacitet til at ansætte de nødvendige kompetencer, men i den lille virksomhed, og især hos iværksætteren, kan man jo ikke ansætte så mange mennesker. Iværksættere er derfor også ofte kendetegnet ved at være lidt af en multikunstner, men i den stadig mere konkurrenceprægede verden, er der behov for at kunne tilføre kompetencer, man ikke selv besidder.

Da penge ofte er en knap faktor hos iværksættere, vil det være naturligt at skaffe sig de manglende kompetencer hos sine samarbejdspartnere. Da alle erhvervsdrivende på et eller andet niveau har behov for en revisor, vil det være oplagt at søge en revisor, som kan mere end blot levere nogle tal stillet pænt op.

Ved at vælge en forretningsorienteret revisor og få etableret et samarbejde i form af vidensudveksling, får iværksætteren en værdifuld coach, som kan bidrage til at få styret virksomheden gennem de mange forhindringer, man uundgåeligt støder på.