Jævnligt bliver stress nævnt som en større og større belastning hos medarbejderne i virksomhederne, hvilket igen giver problemer med indtjeningen.

Men sådan behøver det ikke at være.

Stress opstår banalt set ved det man kan kalde en behovskonflikt. Man vil mere end man enten ikke evner eller ikke kan nå.

Årsagen til, at man ofte ikke kan tænke sig frem til løsningen af stress, er, at livet er fuld af paradokser. Paradokser som opstår, når man sætter sig et mål og derefter bruger målet som ledetråden. Den absolut mest almindelige fejl i denne relation er, når en virksomhed sætter sig et økonomisk mål og derefter bruger de økonomiske budgetter som ledetråde.

Intet kan være mere forkert. De økonomiske mål opnås jo ikke blot ved at man prøver at opnå dem, men kun ved at opfylde de betingelser, som grundlæggende skaber de økonomiske mål. Økonomiske mål opnås gennem kundernes indbetalinger. Disse indbetalinger kommer kun, hvis kunden har købt en vare eller en tjenesteydelse. For at levere en vare, skal der være en eller anden form for proces. Denne proces koster penge. De økonomiske mål er altså også afhængig af, om man kan udføre sine processer billigere end den pris kunderne vil betale. Prisen, som kunderne vil betale, afhænger af det behov produktet eller ydelsen dækker. Men derudover afhænger prisen også af, hvilken pris alternative produkter/ydelser koster, som også kan opfylde disse behov.

Med dette som udgangspunkt, er det relativt nemt at analysere sig frem til stressårsagen.

Det kræver "blot" at man ved:

  1. hvad man vil,
  2. hvorfor man vil det,
  3. hvordan man gør det,
  4. hvornår man skal gøre det, og
  5. hvem der gør det.

Jeg har igennem de sidste 10 år udviklet en metode, som enkelt og systematisk kan få afdækket behovskonflikterne i virksomheden.

Filosofien bag ECO-TEAM har udviklet sig gennem mine mange års erfaringer. Ved at tænke bag ordet "revision" kom jeg frem til, at der jo er tale om at gense visionen i regnskabet – den vision som indehaveren havde, da han startede sin virksomhed. I gennem de sidste 10 år har jeg derfor målrettet arbejdet med at forstå visioners sammenhæng med regnskabet.

Herved kom jeg frem til, at regnskabet er jo blot en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser ved virksomhedens bestræbelser på at opnå indehaverens (ernes) vision.

For succesvirksomhederne har økonomiske mål aldrig været visionen – visionen har derimod været målrettet mod at opfylde konkrete behov for konkrete kundegrupper.

Det økonomiske regnskab har blot været ledetråden, der sikrede at én af forudsætningerne for at kunne opnå sin vision - nemlig penge - var tilstede, og også i fremtiden ville være til stede.

De andre forudsætninger for at kunne få opfyldt sin vision er mennesker og systemer.

Filosofien bag mit arbejde kan herefter illustreres ved denne model :

Glade medarbejdere => Gode produkter og serviceydelser => Glade kunder

Glade kunder => God økonomi => Gode systemer => Glade medarbejdere

Ingen kæde er stærkere end det svageste led, hvilket i relation til ovenstående betyder, at hvis blot én af faktorerne ikke fungerer optimalt, svækkes hele kæden.