Rigtig mange virksomheder står overfor at skulle gennemføre et generationsskifte indenfor de næste 10 år.

For de fleste vil det være en god ide at planlægge generationsskiftet i god tid, idet god tid giver mulighed for at udnytte de mange muligheder der findes.

Ventes til sidste øjeblik, kan man blandt andet risikere:

  1.  at man ikke kan udnytte mulighederne for pensionsopsparing
  2.  at man ikke kan udnytte mulighederne i skattelovgivningen
  3.  at man ikke kan finde den rigtige til at overtage virksomheden
  4.  at man har stået stille for længe, og dermed er virksomhedens værdi faldende

Det er derfor altid en god ide at drøfte sit fremtidige generationsskifte med sin revisor, advokat, bestyrelse eller anden bekendt.

Egentlig er der ikke den store forskel på at lægge en strategi for at opbygge en virksomhed, som for at gennemføre et generationsskifte.

Ved at tænke på sin pensionisttilværelse, kan man finde ud af, hvilket behov man forventer at have:

  1.  Nogen ønsker at trække sig tilbage så tidligt som muligt
  2.  Nogen ønsker at kunne være tilknyttet virksomheden så længe helbredet tillader det
  3.  Nogen ønsker at flytte til Sydeuropa eller andre lande
  4.  Nogen vil blot have en tryg tilværelse i Danmark med familien og gode venner.

Hver situation har sine egne forudsætninger, som ikke nødvendigvis er tilstede. Ved at planlægge sit generationsskifte i god tid, øger man sandsynligheden for, at forudsætningerne for lige præcis sin egen ønskede situation er tilstede.

Altså begynd allerede nu med at lægge en strategi for generationsskiftet.