I de største virksomheder er der de nødvendige ressourcer til at sikre disse kompetencer. I mindre og mellemstore virksomheder har man ofte ikke disse ressourcer. I stedet kan virksomheden udnytte de muligheder, der findes hos samarbejdspartnerne.

 

Ved at vælge en revisor med en bred faglig kompetence kan virksomheden få en værdifuld rådgiver, som især kan supplere med rådgivning inden for administration men også indenfor mennesker og omverdenen.

 

ECO-TEAM besidder netop en bred kompetence og kan derfor tilbyde supplerende rådgivning indenfor administration, mennesker og omverdenen – enten i forlængelse af revisionsopgaven, eller som virksomhedsledercoach hos ikke-revisionskunder.

 

Virksomhedsanalyse

Hvis ikke der er behov for generel rådgivning, tilbyder ECO-TEAM en række enkeltstående rådgivningsydelser. Med udgangspunkt i nedenstående model yder jeg rådgivning indenfor:

 

 1. Organisationsdesign, herunder fastlægge ansvarsfordelingen.
 2. Risikovurdering, herunder etablering af interne kontroller.
 3. Valg af revisionsstrategi, herunder vurdere behovet for intern revision.
 4. Design af corporate governance.
 5. Optimering af kommunikationslinier.
 6. Identifikation af kompetencegab.
 7. Planlægning af kompetenceudvikling.

 

Strategi

Mange virksomheder har ikke en egentlig strategi – ofte som følge af en ”berøringsangst” for ordet ”strategi”. Andre har en strategi, men har svært ved at anvende den, fordi den er for omfattende.

 

ECO-TEAM har udviklet en enkel model, som kan tilpasses den enkelte virksomheds behov og ressourcer.

 

Modellen er nem at arbejde med og kræver ingen højere teoretiske kundskaber.

 

Mange vil kunne anvende modellen efter en kort introduktion, andre tilbyder jeg hjælp-til-selvhjælp assistance.

 

 

Ledelsesinformation

For at nå sine mål er det vigtigt at vide, om man er på vej i den rigtige retning. Strategien viser vejen, og ledelsesinformationen fortæller, om man rent faktisk følger den planlagte vej.

 

Mange virksomheder har ikke en effektiv ledelsesinformation. Enten er den mangelfuld, eller også er den for omfattende. Med udgangspunkt i nedenstående lille model kan ECO-TEAM hjælpe med at designe en effektiv ledelsesinformation tilpasset den enkelte virksomheds behov:

 

 

Min assistance kan omfatte :

 

 1. Gennemgang af registreringssystemer.
 2. Årsagsvirkningsanalyse.
 3. Identifikation af præstationsindikatorer.
 4. Identifikation af ledelsesudfordringer.
 5. Etablering af måleredskab.
 6. Design af rapporter.
 7. Etablering af Videnregnskab.

Praktiske oplysninger

Med et solidt afsæt i de basale revisionsfaglige dyder har ECO-TEAM fortsat videnskabelsen gennem netværksdannelser og kontakt til Copenhagen Business School, hvilket har givet en bred kompetence til glæde for kunderne.

 

Kortfattet C.V. for Peter Lind

Erhvervserfaring

Selvstændig revisor og rådgiver

Revisionschef i PFA Pension

Revisionschef i Baltica Bank

Assistent Manager i Price Waterhouse

 

Uddannelse

Statsautoriseret revisor

Cand.merc.aud.

HA

HD (O)

Kursus – og efteruddannelse

Servicebranchens Chefakademi

PFA’s Chefuddannelse

Baltica’s  Lederuddannelse

Kompetencerådet – modelbygger

Videnregnskabsprojekt i regi af  Erhvervs-fremmestyrelsen

Proceskonsulent - Servicebranchens Chefakademi

”Umage skaber mage”  Tor Nørretranders

Ledelses rådgivning

 

For at sikre virksomhedens konkurrenceevne i fremtiden, er det vigtigt at tænke i helheder. Ved at tackle sine udfordringer i spændingsfeltet mellem mennesker, systemer og økonomi opnås væsentlige synergieffekter :

 

 

Kombinationen af min uddannelse til statsautoriseret revisor, en åben, udadvendt og resultatorienteret personlighed samt en solid efteruddannelse indenfor de ”bløde” værdier, har givet mig de kompetencer som netop ligger i dette synergifelt.

 

Generel rådgivning - coach

Effektiv ledelse af selv en lille virksomhed kræver bredt dækkende personlige og faglige kompetencer illustreret ved denne lille model :