Filosofien bag ECO-TEAM har udviklet sig gennem mine mange års erfaringer. Ved at tænke bag ordet "revision" kom jeg frem til, at der jo er tale om at gense visionen i regnskabet - den vision, som indehaveren havde, da han startede sin virksomhed.

Igennem de sidste 10 år har jeg derfor målrettet arbejdet med at forstå visioners sammenhæng med regnskabet.

Herved kom jeg frem til, at regnskabet jo blot er en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser ved virksomhedens bestræbelser på at opnå indehaverens(ernes) vision.

For succesvirksomhederne har økonomiske mål aldrig været visionen - visionen har derimod været målrettet mod at opfylde konkrete behov for konkrete kundegrupper.

Det økonomiske regnskab har blot været ledetråden, der sikrede, at én af forudsætningerne for at kunne opnå sin vision, nemlig penge, var tilstede - og også i fremtiden ville være til stede.

De andre forudsætninger for at kunne få opfyldt sin vision er mennesker og systemer.

Filosofien bag mit arbejde kan herefter illustreres ved denne model:

Glade medarbejdere => Gode produkter og serviceydelser => Glade kunder

Glade kunder => God økonomi => Gode systemer => Glade medarbejdere

Ingen kæde er stærkere end det svageste led, hvilket i relation til ovenstående betyder, at hvis blot én af faktorerne ikke fungerer optimalt, svækkes hele kæden.