Folketinget har haft en vision, da det blev vedtaget at reducere selskabernes krav til revision

 

Der har været en del debat for nylig i medierne omkring revisionspligten. Den har fokuseret alt for ensidigt på enten revision eller ingenting.

 

Folketinget har lempet kravet til revision for små og mellemstore selskaber, hvorefter disse kan fravælge den relativt omkostningstunge revisionspåtegning og i stedet vælge en mindre krævende erklæring.

 

Dette er en god ting, da Erhvervsstyrelsen har fastsat meget strenge krav til revisors dokumentation, når der afgives en revisionspåtegning. En dokumentation, som langt hen ad vejen hverken gavner revisor eller virksomheden og derfor alene er et fordyrende element for de små og mellemstore selskaber.

 

Til gengæld kan der være mange fordele ved at have knyttet en revisor til sig, som afgiver en mindre krævende erklæring.

 

Når man taler revision af virksomheder, bør man dele det i følgende 2 kategorier :

 

  1. Virksomheder, hvor der ikke er sammenfald mellem ejer og ledelse, typisk store selskaber.
  2. Virksomheder, hvor der er sammenfald mellem ejer og ledelse, såkaldt ejerledet virksomheder, som langt de fleste små og mellemstore selskaber er.

 

For selskaber under pkt. 1 bør man typisk vælge revision, da man gennem tiden har set mange eksempler på, at ledelsen ikke har handlet i ejernes interesse.

 

For selskaber under pkt. 2 findes denne problemstilling ikke, og derfor har en ejerleder mere brug for en rådgiver end en kontrollant (som revisor i den traditionelle forstand er).

 

Små og mellemstore virksomheder har ikke en størrelse, som giver dem mulighed for at have egentlige stabsfunktioner (økonomi, marketing, kommunikation, personale, strategi mm.).

 

ECO-TEAM er selv en mindre virksomhed og har derfor de samme udfordringer. Indehaveren af ECO-TEAM havde før opstart af virksomheden i 2003 en karriere i PwC, Baltica og PFA Pension, hvor han deltog i en række leder- og chefkurser. Som intern revisionschef i PFA Pension gennem 7 år fik han en dyb indsigt i det at drive en stor virksomhed, en viden som kan overføres til små virksomheder.

 

Ud over uddannelsen til statsautoriseret revisor, har Peter Lind taget en HD (O) med speciale i strategisk ledelse og virksomhedsudvikling.

 

Denne udvidede uddannelse/kompetence føres videre til personalet i ECO-TEAM, som, udover uddannelsen til revisor, vil komme til at deltage i interne og eksterne kurser i virksomhedsledelse.

 

ECO-TEAM ser således fremtidens revisor som én, der ved hvilke kompetencer der skal til, for at kunne drive en virksomhed, og hvorfor de er nødvendige. Men ikke nødvendigvis hvordan. Her kan ECO-TEAM  til gengæld med stor fordel for kunderne trække på sit netværk af undervisere, konsulenter, coaches, sparringspartnere m.v. Om ikke andet, så for at give ejerne/lederne ideer til, hvor de skal/kan søge kompetenceforøgelse.

 

ECO-TEAM har forstået Folketingets vision og har målrettet sine ydelser til ejerledet virksomheders behov.