Revisorlovgivningen er blevet liberaliseret, hvorved det nu er blevet muligt for revisorer, at besidde bestyrelsesposter i virksomheder, som ikke også revideres.

Detter kan efter min overbevisning bidrage til en klar styrkelse af bestyrelsesarbejdet i såvel store som små virksomheder. Revisorer har gennem deres normale arbejde erhvervet en kompetence til på kort sigt, at skabe et såvel bredt som dybt kendskab til en virksomhed. Samtidig har revisor et stort overblik over erhvervslivet generelt og endelig ved revisor alt til bestyrelsens rettigheder og pligter gennem sit tætte samarbejde med bestyrelser i de virksomheder revisor reviderer.

Som revisor påtager man sig typisk den forsigtige rolle - dette ligger jo netop i det at være offentlighedens tillidsrepræsentant. Som revisor går det ikke at påtage sig driftsøkonomiske risici.

Som bestyrelsesmedlem er man derimod en del af ledelsen. For at drive en virksomhed er det både naturligt og nødvendigt at tage nogle chancer/risici. Blot de tages på et kalkuleret grundlag. Her erdet revisor i særlig grad kan bidrage med sine kompetencer til få skabt det nødvendige beslutningsgrundlag.

Risikovurdering er jo en naturlig del af revisors normale arbejde, hvilket har givet en stor kompetence på dette område. At foretage en risikovurdering betyder selvfølgelig først og fremmest, at man skal undgå at løbe ind i katastrofale situationer. Men mennesket er generelt er forsigtige, så for langt de fleste virksomheder vil der ligge en omend endnu større fordel ved at trække på revisors kompetence for vurdering af risici og væsentlighed ved at kunne skille væsentlige risici fra mindre væsentlige. Jeg har oplevet, at der iværksættes kostbare kontrolforanstaltninger for at undgå relativt ufarlige risici.

Ved at have en forretningsorienteret revisor i bestyrelsen får man tilført en værdifuld kompetence, som man ikke tidligere havde mulighed for at få - i hvert fald ikke på samme måde.

ECO-TEAM statsautoriseret revisionsanpartsselskab - cvr.nr. 27966675 - Blokken 90 - 3460 Birkerød - Telefon 45 82 25 80 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.