Virksomhedens kompetencer

Jeg vil indlede med følgende påstand :

"Alle virksomheder - store som små - er helt grundlæggende meget ens med hensyn hvilke typer af kompetencer, der er nødvendige for at virksomheden opnår succes."

Det er dog en påstand, som jeg kan redegøre for. Alle virksomheder har jo til formål at kunne levere en vare eller serviceydelse til kunderne for at dække disses behov. Da penge er en knaphedsfaktor gælder det ydermere at produkterne eller seviceydelserne skal kunne sælges for mere end det koster at producere dem.

Ud fra dette formål kan man opliste de væsentligste kompetencer en virksomhed skal være i besiddelse af, i det man skal kunne :

 • Vurdere kundernes behov
 • Vurderer komkurrenterne
 • Producere et produkt eller en serviceydelse
 • Skabe et image
 • Markedsføre
 • Sælge
 • Optimere arbejdsprocesserne
 • Foretage indkøb af varer og serviceydelser
 • Ledelse
 • Ansætte, kompetenceudvikle og evt. afvikle personale
 • Etablere IT systemer til underbyggelse af processerne
 • Etablere kontor-, produktions- og lager faciliteter
 • Styre økonomien


Kun hvis alle disse kompetencer er tilstede vil virksomheden have en chance for at kunne udvikle sig.

I de store veletablere virksomheder er der kapacitet til at ansætte de nødvendige kompetencer, men i den lille virksomhed og især hos iværksætteren kan man jo ikke ansætte så mange mennesker. Iværksættere er derfor også ofte kendetegnet ved at være lidt af en multikunstner, men i den stadig mere konkurrenceprægede verden, er der behov for at kunne tilføre kompetencer, man ikke selv besidder.

Da penge ofte er en kanp faktor hos iværksættere vil det være naturligt at skaffe sig de manglende kompetencer hos sine samarbejdspartnere. Da alle erhvervsdrivende på et eller andet niveau har behov for en revisor, vil det være oplagt, at søge en revisor som kan mere end blot levere nogle tal stillet pænt op.

Ved at vælge en forretningsorienteret revisor og få etableret et samarbejde i form at vidensudveksling får iværsætteren en værdifuld coach, som kan bidrage til få styret virksomheden gennem de mange forhindringer, man uundgåeligt støder på.

ECO-TEAM statsautoriseret revisionsanpartsselskab - cvr.nr. 27966675 - Blokken 90 - 3460 Birkerød - Telefon 45 82 25 80 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.