Helhedsorienteret revision og rådgivning

For succesvirksomhederne har økonomiske mål aldrig været visionen - visionen har derimod været målrettet mod at opfylde konkrete behov for konkrete kundegrupper.
Det økonomiske regnskab har blot været ledetråden, der sikrede at én af forudsætningerne for at kunne opnå sin vision - nemlig penge - var tilstede, og også i fremtiden ville være til stede.

Undgå stress og leg dig til succes

Årasagen til at man ofte ikke kan tænke sig frem til løsningen af stress, er, at livet er fuld af paradokser. Paradokser som opstår når man sætter sig et mål og derefter bruger målet som ledetråden. Den absolut mest almindelige fejl i denne relation er når en virksomhed sætter sig et økonomisk mål og derfter bruger de økonomiske budgetter som ledetråde.

Planlæg generationsskiftet

For de fleste vil det være en god ide at planlægge generationsskiftet i god tid, idet god tid giver mulighed for at udnytte de mange muligheder der findes. 

Videnregnskaber

I de senere år er der blevet fokuseret mere og mere på begrebet viden. Mange relaterer viden til de nye virksomheder indenfor IT og Biotek, men faktisk bygger alle virksomheder ene og alene på viden.

Virksomhedens kompetencer

"Alle virksomheder - store som små - er helt grundlæggende meget ens med hensyn hvilke typer af kompetencer, der er nødvendige for at virksomheden opnår succes."

ECO-TEAM statsautoriseret revisionsanpartsselskab - cvr.nr. 27966675 - Blokken 90 - 3460 Birkerød - Telefon 45 82 25 80 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.